menu
Logo

Bedrijfshulpverlening

Elk bedrijf is volgens de Arbo-wet verplicht te zorgen voor een goede bedrijfshulpverlening. Zo kan direct worden ingegrepen tijdens een brand of andere calamiteiten en wordt er veel leed voorkomen bij werknemers en bezoekers.

Het aantal bedrijfshulpverleners (BHV-ers) binnen een bedrijf hangt af van de bedrijfsgrootte en de risico’s binnen de organisatie. Op basis van een Risico Inventarisatie en Evaluatie wordt vastgesteld hoeveel BHV-ers een bedrijf nodig heeft. Er wordt ook rekening gehouden met de bezoekers die in een pand aanwezig kunnen zijn. Dit omdat een organisatie hier ook verantwoordelijk voor is.

Een BHV-er is de eerste die in actie komt tot professionele hulpverleners aanwezig zijn. De BHV-er moet een kleine brand kunnen blussen, een pand snel en veilig kunnen ontruimen, levensreddende handelingen kunnen verrichten (elementen van de EHBO), goed kunnen communiceren tijdens een calamiteit en het aanspreekpunt zijn van de professionele hulpdiensten die ter plaatste komen.

Werknemers dienen een BHV cursus te volgen om BHV-er te worden. Deze cursus kan op vele cursuslocaties door het land gevolgd worden, maar ook via ‘In Company’ op de locatie van de organisatie zelf. Bedrijfshulpverleners leren tijdens de cursus een beginnende brand te bestrijden, eerste hulp te verlenen en personen uit een pand te evacueren.

Goed om te weten is dat een medewerker met alleen een EHBO-diploma geen BHV-er is. Deze persoon mist immers de kennis op het gebied van evacuatie en brandbestrijding. Een BHV-organisatie kan daarentegen wel bestaan uit een mengeling van BHV-ers en EHBO-ers, maar dat hangt af van de aanwezige risico’s binnen een bedrijf.

Vrijstelling

Een EHBO-er krijgt vrijstelling voor het onderdeel eerste hulp van de BHV cursus.

Looije EHBO en BHV
Kvk-nummer 60700998
Adres
Heggerank 57
5432 CE
Cuijk
Nederland
Contact
E-mail info@looije-ehbo-bhv.nl