menu
Logo

EHBO aan kinderen

Er gebeuren veel meer ongelukjes met kinderen dan dat wij ons realiseren.

Jaarlijks gebeuren er veel ongelukken bij jonge kinderen. In paniek weten ouders vaak niet wat ze moeten doen, waardoor er niet gelijk adequaat wordt gehandeld. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de baby of het kind. Om dit te voorkomen kunt u zich inschrijven voor onze cursus EHBO aan baby’s en kinderen. Deze cursus is gericht op het verlenen van eerste hulp bij baby’s en kinderen, dit maakt de cursus uitermate geschikt voor ouders met jonge kinderen, opa's en oma's.

Als de cursus tot een goed einde wordt gebracht, ontvangt de cursist na afloop een erkend Europees certificaat.

Voor gastouders en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang is het verplicht om in het bezit te zijn van dit certificaat!

Tijdens deze cursus worden de volgende vaardigheden u aangeleerd:

 • een kind in veiligheid brengen
 • de toestand van het kind beoordelen
 • reanimeren
 • eerste hulp verlenen bij bewusteloosheid
 • een AED gebruiken
 • bloedingen stelpen
 • omgaan met circulatiestilstand
 • een CO-vergiftiging herkennen
 • omgaan met kortademigheid
 • neusbloedingen stoppen
 • omgaan met vingers tussen de deur

Tevens kunt u handelen bij:

 • ernstige allergie
 • koorts en koortsstuipen
 • verdrinking
 • vergiftiging
 • verloren/afgebroken tanden
 • verslikking en verstikking
 • een vreemd voorwerp in de neus en oor
 • een vuiltje in het oog

Tijdens de cursus wordt er ook praktijk voorbeelden geoefend zoals het behandelen van:

 • letsel aan botten, spieren en gewrichten, nek- en wervelletsel
 • huidwonden
 • brandwonden
 • tand door de lip
 • hoofdletsel

Wet IKK

Vanaf 1 januari 2018 zijn kinderdagverblijven en peuterspeelzalen verplicht hun werknemers op te leiden tot eerstehulpverleners. Op elk kinderdagverblijf en peuterspeelzaal moet altijd een werknemer aanwezig zijn met een geldig certificaat eerste hulp aan kinderen. Sinds 2015 zijn gastouders al verplicht een geldig en erkend EHBO-certificaat te bezitten.

Niet alle certificaten en diploma’s voldoen aan de IKK verplichting (IKK: wet op innovatie en kwaliteit kinderopvang). Alleen de certificaten en diploma’s vermeld in het Register EHBO-certificaten van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid voldoen aan deze eis.

Looije EHBO en BHV
Kvk-nummer 60700998
Adres
Heggerank 57
5432 CE
Cuijk
Nederland
Contact
E-mail info@looije-ehbo-bhv.nl