menu
Logo

Brand en ontruiming

In deze module komen aan bod:

 • Arbowetgeving en bedrijfshulpverlening
 • Wat is brand
 • Wat te doen bij brand
 • Kleine blusmiddelen
 • Een beginnende brand bestrijden
 • Ontruimen en communicatie

Bij een brand spreken we over een ongewenst vuur wat schade en mogelijk ook slachtoffers tot gevolg kan hebben. Brand kan soms het gevolg zijn van een menselijke fout.

Als BHV-er leer je wanneer je nog wel de stap naar voren kunt doen en kunt blussen of ervoor moet zorgen dat professionele hulpverlening het van je overneemt en dat een ontruiming in gang wordt gezet.

Praktijk vaardigheden bestaan dan ook uit:

 • Leren omgaan met kleine blusmiddelen
 • Gevaren van brand herkennen
 • Welke blusmiddelen er zijn
 • Hoe een deur te openen als daarachter mogelijk slachtoffers / collega’s zijn
 • Hoe communiceer je tijdens een calamiteit
 • Wat zijn de gevaren van rook

De lessen worden gegeven in een theoretisch en een praktisch onderdeel.
Je leert alert te zijn op risico’s binnen het bedrijf.

Looije EHBO en BHV
Kvk-nummer 60700998
Adres
Heggerank 57
5432 CE
Cuijk
Nederland
Contact
E-mail info@looije-ehbo-bhv.nl