menu
Logo

Risico inventarisatie en evaluatie

De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is het instrument voor werkgevers en werknemers om de gezondheids- en veiligheidsrisico's die binnen het bedrijf aanwezig zijn inzichtelijk te maken. Als werkgever dient u een Risico Inventarisatie en Evaluatie te hebben. De RI&E moet altijd volledig, actueel en betrouwbaar zijn.

Wat staat er in de RI&E?
De inhoud van de RI&E is afhankelijk van de branche waarin u actief bent, iedere branche kent andere risico's voor de gezondheid. Naast de branchespecifieke risico's komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • bedrijfsinrichting
  • inrichting van de werkplek
  • arbeidsomstandigheden
  • psychosociale aspecten
  • bedrijfshulpverlening en noodvoorzieningen

Indien er gevaren of tekortkomingen worden geconstateerd, dan dient daarvoor een oplossing te komen. In het Plan van Aanpak wordt aangegeven op welke wijze u maatregelen kunt nemen die leiden tot verbetering.

Looije EHBO en BHV
Kvk-nummer 60700998
Adres
Heggerank 57
5432 CE
Cuijk
Nederland
Contact
E-mail info@looije-ehbo-bhv.nl